Regler om hjälp med boende

Socialförvaltningen är ingen bostadsförmedling. Vi kan däremot ge dig råd, vägledning och stöd med frågor som har med boende att göra. Vi kan bland annat försöka hjälpa till om du håller på att förlora din nuvarande bostad.

Boende i form av bistånd

Vi kan i särskilda fall hjälpa till med andra saker och detta kallas för att du beviljas boende som bistånd. Det kan vara om du eller din familj inte har tak över huvudet. Det kan också vara om du helt saknar bostad eller har särskilda svårigheter att få tag på en.

Kommunen gör en utredning

För att du ska få hjälp måste socialförvaltningen först göra en utredning. Under utredningen tar vi reda på om du har rätt till biståndet eller inte. Det krävs också att du har gjort allt du kan för att försöka lösa situationen på egen hand. Det räcker till exempel inte att det är brist på bostäder på den vanliga bostadsmarknaden eller att man har för få köpoäng.

Om du har rätt att få hjälp med boende måste det finnas en lägenhet ledig hos någon hyresvärd i Enköping kommun. Socialförvaltningen hyr sedan lägenheten av hyresvärden för att sedan hyra ut den till dig i andra hand.

Du måste fortsätta söka bostad

När du hyr en bostad av socialförvaltningen måste du fortsätta att söka efter en bostad på den vanliga bostadsmarknaden. För att få bo kvar i bostaden ska du följa en plan som du skriver tillsammans med din handläggare. I vissa fall kan du som hyresgäst få ta över kontraktet på lägenheten. Det brukar handla om minst ett halvår eller ett år. Det kräver att du skött dig och följt den plan som vi tillsammans kom överens om.

Vad måste jag själv göra innan jag träffar er?

När du ansöker om hjälp med boende måste du själv berätta vad du gjort för att hitta en bostad. Socialförvaltningen förväntar sig att du:

 • har anmält dig till bostadskö hos privata och kommunala hyresvärdar. Det gäller både i Enköping och andra städer i Sverige.
 • aktivt söker efter en bostad under en längre tid genom att ringa eller maila. Det måste du göra för alla hyresvärdar i Enköpings kommun och andra kommuner runt om i landet.
 • sökt bostad via internet, exempelvis via www.blocket.se eller andra annonssidor.
 • undersökt möjligheterna till privat borgensman. Det kan till exempel vara någon från din familj eller släkt. Det kan också vara en vän, en arbetsgivare, bekanta och liknande.
 • sökt bostäder på andrahandsmarknaden.
 • skaffat dig en överblick över din ekonomiska situation och även börjat betala av eventuella skulder.

Prioritera hyresskulder om du har det. Det är också viktigt att du kontaktar Kronofogden och eventuella inkassoföretag för att be om utdrag som visar hur din skuldsituation ser ut

Vad utreder min socialsekreterare?

Då socialförvaltningen lyder under socialtjänstlagen måste vi utreda om du har rätt att få bistånd. Du får en personlig socialsekreterare som går igenom och utreder din ansökan.

Frågor som din socialsekreterare kan ställa är till exempel:

 • Vad har du gjort själv för att lösa dina problem med boende?
 • Hur ser din ekonomi ut? - Har du några skulder och vad har du gjort för att bli av med dem?
 • Var har du bott tidigare och hur har det fungerat?
 • Vad behövs för att ditt boende ska fungera så bra som möjligt?
 • Finns det några andra hinder eller svårigheter som påverkar dina problem med boende?

Under utredningstiden kan vi behöva ta hjälp av andra socialsekreterare som till exempel utreder din ekonomi eller dina barn- och familjeförhållanden.

När får jag ett svar?

Socialtjänstlagen säger att en utredning ska ta väldigt kort tid. Men det är viktigt att tänka på att hela processen ändå kan ta lång tid, ibland flera månader. För att skynda på processen behöver du fortsätta söka bostad och försöka lösa situationen på egen hand. Vill du ansöka om bostad hos kommunen kontaktar du socialförvaltningens mottagning.