God man

En god man har som uppdrag att hjälpa personer med exempel åldersdemens, psykiska sjukdomar eller funktionsnedsättning så de klarar ekonomin, får rätt vård och boende eller olika bidrag med mera.

Har du som bor i Enköpings kommun själv behov av en god man kan du ansöka hos tingsrätten. Är du intresserad av att ha ett uppdrag som god man du kan anmäla ditt intresse till kommunen. Kommunen söker just nu nya gode män för vuxna.

Är du redan god man behöver du göra så kallade årsräkningar.

Vanliga frågor

Vem kan få god man eller förvaltare?

För att få god man och förvaltare krävs att den enskilde på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande behöver hjälp att tillvarata sina intressen. Om behovet av hjälp kan tillgodoses på ett mindre ingripande sätt, exempelvis genom fullmakt, hjälp av jurist eller bank så ska godmanskap eller förvaltarskap inte anordnas.

Vem kan bli god man eller förvaltare?

Lagen kräver att den som utses som god man eller förvaltare är en rättrådig, erfaren och i övrigt lämplig person. Detta innefattar bland annat att kontroller görs hos Kronofogden, socialtjänsten och polisens belastningsregister. Om den enskilde inte har något eget förslag på lämplig god man eller förvaltare kan en utomstående person förordnas av tingsrätten på förslag av överförmyndarnämnden.

Vad är skillnaden på en god man och förvaltare?

Förvaltarskap är till skillnad mot godmanskap inte frivilligt utan en tvångsåtgärd. Förvaltarskap kan vara nödvändigt för personer som genom sitt agerande kan vara till skada för sig själva eller sin ekonomi. Detta kan vara fallet exempelvis vid allvarliga missbruksproblem eller psykisk störning.

Fördjupning