Försörj­nings­­stöd

Du kan ansöka om försörjningsstöd (socialbidrag) hos kommunen.

Försörjningsstöd är ett ekonomiskt stöd som du kan ha rätt att få om du har problem med att betala dina räkningar. Du kan också få försörjningsstöd till annat, exempelvis läkemedel, tandvård, glasögon eller hemutrustning. Flera saker påverkar om du har rätt att få försörjningsstöd. Två saker vi undersöker är din livssituation och hela hushållets inkomster och tillgångar. För att få veta om du har rätt att få pengar behöver du boka en tid med oss.

Vanliga frågor

Hur ofta behöver jag söka försörjningsstöd?

Du måste lämna in en ansökan om försörjningsstöd varje månad. I din ansökan behöver du redovisa dina inkomster och godkända utgifter samt visa att du följer din planering.

Kan jag ha sparade pengar och få försörjningsstöd?

Du får inte ha sparade pengar eller andra tillgångar och få försörjningsstöd. Du ska också i första hand söka de allmänna förmåner och ersättningar som du kan få, till exempel sjukpenning, föräldrapenning, bostadsbidrag och underhållsstöd.

Kan jag få akut hjälp?

​Ja, om du riskerar att hamna i en nödsituation. Vad som är en nödsituation beror på situationen och socialtjänsten bedömer det från fall till fall.

Fördjupning