Familjerätt

Kommunen erbjuder kostnadsfri rådgivning om juridiska frågor som faderskap, föräldraskap, adoption, barns boende eller vårdnad.

Kommunen kan hjälpa er att juridiskt fastställa faderskapet och föräldraskap. Vi kan också erbjuda stöd och råd om ni vill ha gemensam vårdnad om barnet. Om ni har separerat kan vi erbjuda samarbetssamtal. Målet med samarbetssamtal är att ni ska bli enade i frågor om vårdnad, boende och umgänge. Vi kan också hjälpa er att utforma avtal eller svara på frågor om adoption.

Vanliga frågor

Vad betyder gemensam vårdnad om barn?

​Det betyder att föräldrarna gemensamt har den juridiska vårdnaden om ett barn. Båda föräldrarna ska se till att barnet växer upp under goda förhållanden. Barnet ska också få vård och trygghet.

Måste båda föräldrarna vara med?

Samarbetssamtal är frivilligt. Båda föräldrarna ska vilja försöka komma överens om vårdnad, boende och umgänge för sina barn. Det går inte att tvinga någon till ett samarbetssamtal.

Vad gör vi om vi inte kommer överens efter ett samtal?

Då kan ni ansöka om hjälp hos en domstol. De gör en noggrann utredning innan de fattar ett beslut. De kontaktar Familjerätten som gör en utredning. Sedan lämnar de ett förslag till domstolen.

Fördjupning