Budget- och skuld­rådgivning

Kommunen erbjuder råd och stöd om din ekonomi och hjälp med att söka skuldsanering.

Har du problem med din ekonomi kan vi hjälpa dig att göra en plan för dina inkomster och utgifter. Vi kan också hjälpa dig att få kontroll över dina skulder. Vi kan exempelvis räkna ut hur mycket som är rimligt att betala varje månad. Behöver du söka skuldsanering kan vi hjälpa dig att göra en ansökan. Skuldsanering betyder att du helt eller delvis kan bli fri från att betala dina skulder. Vi har tystnadsplikt och rådgivningen är gratis.

Vanliga frågor

Hur gamla måste skulderna vara för att få skuldsanering?

​Skulderna behöver inte vara gamla för att du ska kunna få skuldsanering. Kronofogdemyndigheten tittar på din personliga och ekonomiska situation. De tittar framförallt på hur och varför du fått skulden.

Vad är skuldsanering?

​Du som har stora skulder slipper betala hela eller delar av dina skulder genom en skuldsanering. Det vanligaste är att du får en avbetalningsplan på fem år. Om du sköter dina betalningar den tiden kommer du att vara skuldfri efteråt.

Vilka skulder ingår i skuldsaneringen?

​Som huvudregel ingår alla dina skulder i en skuldsanering. Till det räknas även utländska skulder och skulder till släkt och vänner.

Fördjupning