Behandlings- och stöd­program

Vi erbjuder olika behandlings- och stöd­program för att hjälpa dig att bli fri från ditt missbruk. Vårt uteteam har möjlighet att ge dig stöd i ditt hem.

Anhöriggrupp

Anhöriggruppen riktar sig till alla anhöriga som över 18 år. Du är anhörig eller känner någon som som är i ett missbruk eller har en beroende­problematik. Det kostar ingenting att vara med.

Syftet med gruppen är att du ska få träffa andra i liknande situation, få möjlighet att dela med dig av dina erfarenheter och få ställa dina frågor. Vi informerar om vad beroende och medberoende är.

I gruppen får du möjligheten att se på ditt liv, din situation och dina beteenden för att kunna nå ett eget välbefinnande som anhörig.

Vi träffas en gång i veckan på kvällstid vid åtta tillfällen. Träffarna består av föreläsningar, övningar, hemuppgifter och diskussioner. Våra teman är beroende, medberoende, hjärnans belöningssystem, maktlöshet, känslor och kommunikation, skuld och skam, gränssättning och ansvar.

Anhörig­information

Har du en anhörig som har en missbruks- eller beroendeproblematik? Den här föreläsningen vänder sig till dig. Vi träffas vid två tillfällen och våra teman är

  • Hur utvecklar man ett beroende?
  • Vad händer med oss anhöriga?

Att förebygga återfall

Har du varit nykter eller drogfri en kortare eller längre tid? Vill du fortsätta vara det? Vi erbjuder dig enskilda samtal.

Behandlings­grupp (BG)

Grupp enligt tolvstegsmodell och KBT. Du kan börja i behandlingsgruppen direkt efter en träff med ansvarig behandlare eller efter att du gått igenom en behandling på institution. Gruppen träffas på tisdagar under ett år.

Enskilda stödsamtal

Är du på väg in i ett missbruk eller är du beroende av alkohol, droger eller spel? Är du anhörig till någon med missbruk eller beroende? Då kan vi hjälpa och stödja dig.

Hasch­avvänjnings­program (HAP)

För dig som röker hasch regelbundet och vill sluta. Du får individuell behandling i tolv veckor: sex grundveckor och sex uppföljande veckor.

Hoppet­gruppen

I stödgruppen Hoppet får du som är barn till missbrukande föräldrar eller föräldrar med psykisk ohälsa möjlighet att i grupp träffa andra barn i samma situation och samtala med våra gruppledare. Känns det som att det är ditt fel att mamma eller pappa har problem med alkohol, droger eller mår psykiskt dåligt? Det är det inte. Att få sätta ord på dina tankar och känslor kan hjälpa dig att må bättre.

Vi träffas en gång i veckan i cirka två timmar vid 10–16 tillfällen. Vi fikar och tanken är att vi ska ha roligt även om vi pratar om svåra saker. Allt vi pratar om stannar i gruppen. Vi har tystnadsplikt. Det är gratis att vara med i Hoppetgruppen. 

Kvinnogrupp

Du får en KBT-inriktad behandling i en grupp endast för kvinnor. Vi träffas en gång i veckan under ett år. Gruppen har löpande intag efter en träff med ansvarig behandlare.

Motivations­grupp (MOG)

Funderar du på att ändra dina vanor kring alkohol, droger eller spel? Här får du tillfälle att i grupp pröva på att samtala om dina tankar och funderingar. Målsättningen är att stärka motivationen och tron på den egna förmågan om förändring och förbättring. Gruppen har löpande intag efter en träff med ansvarig behandlare. Vi träffas en gång i veckan. 

Skilda världar

I stödgruppen Skilda världar får du som är barn till skilda föräldrar möjlighet att i grupp träffa andra barn i samma situation och samtala med våra gruppledare. Känns det som att du lever i två skilda världar? Är du ledsen och arg? Eller känner du skuld? Att få sätta ord på dina tankar och känslor kan hjälpa dig att må bättre. 

Vi träffas en gång i veckan i cirka två timmar vid 10 tillfällen. Vi fikar och tanken är att vi ska ha roligt även om vi pratar om svåra saker. Allt vi pratar om i stannar i gruppen. Vi har tystnadsplikt. Det är gratis att vara med i Skilda världar. 

Vuxna barn

Har du vuxit upp med missbruk eller beroende i hemmet? Den här kursen vänder sig till dig som vill prata om det i vuxen ålder. Gruppen träffas åtta gånger en gång i veckan.