Orostelefon om radikalisering

Om du är orolig att någon du känner dras till en våldsam, extrem rörelse eller ideologi, kan du ringa Rädda Barnens orostelefon. Du kan även chatta med dem. Det kostar ingenting och du kan vara anonym.

Orostelefonen

020-100 200

Orostelefonen finns till för dig som är orolig för att någon du bryr dig om dras till en våldsam, extrem rörelse eller ideologi. Rädda Barnen lyssnar och stöttar på dina villkor. Du kan även ringa orostelefonen om du bara har frågor och funderingar som rör extremism eller radikalisering. Ingen fråga är för stor eller för liten.

Mer om orostelefonen och dess öppettider på Rädda Barnens webbplats

Affisch om orostelefonen

Oroschatten

Oroschatten och dess öppettider

Oroschatten finns för dig som vill få stöd och råd i frågor om extremism. Rädda Barnen chattar med dig om det som du vill ha hjälp med. Ingen fråga är för stor eller för liten.