Avlastning för föräldrar

Familjer som har barn och ungdomar med funktionsnedsättningar kan få avlösning i hemmet.

Avlösarservice gäller barn som omfattas av lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Servicen innebär att en utom­stående person tillfälligt tar över omvårdnaden så att vårdnads­havarna kan ägna sig åt syskon eller åt att uträtta sysslor utanför hemmet. Avlösning i hemmet får ni de tider då ert barn inte kan vara i förskola eller skolbarnomsorg.

Vanliga frågor

Får avlösaren ta hand även om de andra barnen i familjen?

​Nej, endast det barn som det finns biståndsbeslut för.

Vad kan jag få avlastning för?

​För att köpa kläder, gå på bio eller på restaurang för att nämna några saker då du behöver komma hemifrån utan ditt barn.

Kan jag hjälpa min närstående som inte klarar att söka hjälp själv?

Sedan 2017 gäller anhörigbehörighet. Det innebär att du som anhörig kan företräda en familjemedlem. Du kan till exempel ansöka om bidrag, betala räkningar eller kontakta en biståndshandläggare för att ansöka om hjälp och stöd för din närstående.

Läs mer om anhörigbehörighet här.

Fördjupning