Vilka socialfonder kan jag söka?

Det finns tre olika sociala fonder du kan söka.

Ingen utdelning 2017

Observera att det inte är någon utdelning 2017.

Stiftelsen Lindholmska fonden

Stiftelsen delar varje år ut bidrag till kostnader för boende till änkor efter företagare och änkor efter hantverkare. De som är ekonomiskt och socialt utsatta och inte får annat stöd från samhället får företräde.

Malgrenska stiftelsen

Bidrag betalas ut varje år till äldre makar med företräde för skomakare och jordbrukare, i första hand till personer som under en längre tid bott i kommunen. De som är ekonomiskt och socialt utsatta och inte får annat stöd från samhället får företräde.

Stiftelsen för behövande i Enköpings kommun

Stiftelsen tillkom 1996 efter sammanslagning av 66 olika småfonder, där donatorernas syfte var att hjälpa dem som hade det svårt i dåtidens samhälle. I stiftelsen ingår två så kallade pensionsfonder; Lovisa Holmströms fond och Lindfeldts pensionsfond, där de ursprungliga bestämmelserna var att de personer som en gång fått hjälp från någon av dessa fonder, skulle fortsätta att få hjälp så länge de levde och var bosatta inom Enköpings kommun.

Övriga prioriterade är:

  • barn, ungdomar och barnfamiljer
  • socialt utsatta, gamla, sjuka och personer med funktionshinder
  • övriga behövande efter individuell bedömning, där samhället i övrigt inte bistår via skattemedel
  • stöd till socialt arbete på frivillig grund