Verksamhetsbidrag och socialfonder

Frivilliga organisationer kan söka verksamhetsbidrag hos kommunen. Privatpersoner kan söka bidrag från olika sociala fonder.

Frivilliga organisationer som arbetar med att motverka drogmissbruk, våld och kriminalitet kan ansöka om verksamhetsbidrag.

Om du är folkbokförd i Enköpings kommun kan du söka bidrag från olika sociala fonder. De tre fonder du kan söka från är Stiftelsen Lindholmska fonden, Malgrenska stiftelsen och Stiftelsen för behövande i Enköpings kommun.

Vanliga frågor

Hur ansöker jag om verksamhetsbidrag?

​Skicka in din ansökan tillsammans med aktuella bilagor till Socialnämnden i Enköpings kommun. I våra riktlinjer för verksamhetsbidrag står det vilka bilagor du ska skicka med. Ansökningar för 2017 kommer att hanteras i november. Därför ber vi dig att skicka din ansökan tidigast i september.

Våra riktlinjer om verksamhetsbidrag

Hur söker jag medel ur en socialfond?

​Skicka in din ansökan till Enköpings kommun, Socialnämndens fondkommitté, 745 80 Enköping. Ansökningar för 2017 kommer att hanteras i november. Därför ber vi dig att skicka din ansökan tidigast i september.

Ansökningsblankett för att söka fondmedel (fyller du i blanketten på datorn, kan du mejla den)
De här socialfonderna kan du söka

Fördjupning