Tystnadsplikt och anmälningsplikt

Sammanfattning av innehållet på fördjupningssidan. Ingressen ska väcka intresse för att läsa resten av texten.

Tystnadsplikt

Alla som arbetar inom socialtjänst, elevhälsa och hälso- och sjukvård har tystnadsplikt. Det betyder att personen du träffar inte får prata med någon annan om dig. Det du säger får inte föras vidare.

Tystnadsplikten gäller både muntlig, skriftlig och elektronisk information om dig. Den som bryter mot tystnadsplikten kan dömas i domstol.

Alla människor skyddas av tystnadsplikten. Det spelar ingen roll om du har rätt att vistas i Sverige eller inte. Därför kan till exempel du som är flykting utan uppehållstillstånd söka vård utan att personalen avslöjar var du finns.

För elevhälsan gäller skollagen

Personal på elevhälsan har alltså tystnadsplikt. Men deras tystnadsplikt bestäms av skollagen och ser därför lite annorlunda ut. Det är nämligen så att om en skolpersonal blir allvarligt oroad för dig, och misstänker att du har någon typ av problem som gör att du inte kommer kunna nå målen i skolan, är de skyldiga att berätta om detta för rektorn på skolan.

Kan tystnadsplikten brytas?

Om du själv ger ditt tillstånd så kan tystnadsplikten brytas. Om du till exempel råkar ut för någonting och behöver hjälp, så kan du själv tala om för personerna du träffar vad de får berätta och för vem. Det är mycket ovanligt, men det finns också några tillfällen när tystnadsplikten får brytas utan att du gett ditt tillstånd:

  • Om du är under 18 år och personalen misstänker att du far illa på något sätt, till exempel att du är utsatt för misshandel eller övergrepp. Då är personalen skyldig att anmäla det till socialtjänsten i din kommun. Läs mer om den så kallade anmälningsplikten nedan.
  • Om till exempel polisen, socialtjänsten, kronofogden, skattemyndigheten, försäkringskassan eller en domstol begär uppgifter i samband med en utredning.
  • Om du har begått eller blivit utsatt för ett brott som är så allvarligt att det kan ge minst två års fängelse, kan personalen göra en polisanmälan.

Måste vårdnadshavare bli inblandade?

Det är inte enkelt att svara ja eller nej på den frågan. Oftast tar personalen inte kontakt med dina vårdnadshavare om du inte vill det. Men det beror på varför du söker hjälp, hur din situation ser ut, hur gammal du är och vad du själv tycker om saken. För det mesta kan du och personalen diskutera er fram till hur ni ska göra.

Vårdnadshavare har ofta rätt att få veta saker om dig om du är under 18 år. Har du så allvarliga problem att ditt liv är i fara så ska vårdnadshavaren i de flesta fall få veta det. Men om du har mindre allvarliga problem, så bedömer personalen ofta att du kan behandlas som om du vore myndig.

Dessutom är det så, att om det finns en risk för att vårdnadshavare kan missbruka uppgifterna, eller att du på något sätt utsätts för en risk, så får dina vårdnadshavare inte veta något.

Har du fyllt 18 så är du myndig, och då kontaktas inte dina vårdnadshavare.

Anmälningsplikt

Om du inte har det bra så har du rätt att få hjälp. Därför måste vuxna som arbetar med unga anmäla till socialtjänsten om de misstänker att någon far illa. Det är det som kallas anmälningsplikt.

Anmälningsplikten gäller för all personal som du träffar i till exempel socialtjänsten och hälso- och sjukvården. Privatpersoner och personer som jobbar ideellt, till exempel inom tjejjourer eller idrottsföreningar, är däremot inte tvungna att anmäla.

Varför finns anmälningsplikt?

Anmälningsplikten finns till för att du ska få hjälp. Om du till exempel blir illa behandlad hemma, är mobbad i skolan eller har blivit utsatt för övergrepp, så har du rätt att få hjälp från socialtjänsten. Du ska inte behöva fara illa.

Anmälningsplikt gäller över tystnadsplikt

Det är viktigt att du kan känna dig trygg och får det du behöver för att må bra. Därför går anmälningsplikten före tystnadsplikten. Men tystnadsplikten bryts bara gentemot socialtjänsten, ingen annan får veta någonting. Det finns ett undantag, och det är om det finns misstanke om ett allvarligt brott. I så fall kontaktas även polisen.