Behandlings- och stödprogram

Beroende på vad du missbrukar finns det hjälp att få. Kommunen kan erbjuda olika behandlings- och stödprogram för att hjälpa dig bli fri från ditt missbruk. Vårt uteteam har möjlighet att ge dig stöd i ditt hem.

Att förebygga återfall

Har du varit nykter eller drogfri en kortare eller längre tid? Vill du fortsätta vara det? Vi erbjuder dig enskilda stödsamtal. 

Behandlingsgrupp (BG)

Behandlingen är baserad på 12-stegsfilosofin och KBT. Den riktar sig till dig som vill göra en förändring i dina alkohol- eller drogvanor. Gruppen fungerar även som en fortsättning på IBG eller efter att du har fått behandling på en institution. Gruppen träffas varje tisdag under ett år. Du kan när som helst börja i gruppen efter en träff med en ansvarig behandlare. 

Enskilda stödsamtal

Är du på väg in i ett missbruk eller är du beroende av alkohol, droger eller annat? Är du anhörig till någon med ett missbruk eller beroende? Då kan vi hjälpa och stödja dig i enskilda samtal.

Haschavvänjningsprogram (HAP)

För dig som röker hasch regelbundet och vill sluta. Du får en individuell behandling under tolv veckor. Behandlingen är uppdelad i sex grundveckor och sex uppföljande veckor.

Hoppetgruppen

I stödgruppen Hoppet får du som är barn till missbrukande föräldrar möjlighet att i grupp träffa andra barn i samma situation och samtala med våra behandlingsassistenter. Känns det som att det är ditt fel att mamma eller pappa har problem med alkohol, droger eller mår psykiskt dåligt? Det är det inte. Att få sätta ord på dina tankar och känslor kan hjälpa dig att må bättre.

Vi träffas en gång i veckan i cirka två timmar vid 10–16 tillfällen. Vi fikar och tanken är att vi ska ha roligt även om vi pratar om svåra saker. Allt vi pratar om stannar i gruppen. Vi har tystnadsplikt. Det är gratis att vara med i Hoppetgruppen.

Intensivbehandlingsgrupp (IBG)

IBG är en sex veckor lång 12-stegsinriktad behandling på heltid med inslag av KBT. Behandlingen riktar sig till dig som upplever att du har problem med alkohol eller andra droger. Behandlingen riktar sig även till dig som tidigare har fått en behandling, men som inte kunnat tillgodogöra dig den. En viktig del i upplägget är att anhöriga involveras i behandlingen genom att de deltar under en anhörigvecka. Vi räknar med att gruppen startar till hösten 2017.

Kvinnogrupp

Nyängens kvinnogrupp är en KBT-inriktad behandling i grupp för dig som är kvinna och upplever att du har problem med alkohol eller droger. Gruppen träffas en gång i veckan under ett år.

Motivationsgrupp (MOG)

Har du funderingar över dina alkohol- eller drogvanor? i motivationsgruppen får du tillfälle att att prova att i grupp samtala om dina tankar och funderingar. Du kan när som helst börja i gruppen efter en träff med en ansvarig behandlare.

Målsättningen är att motivationen ska öka, liksom tilltron till den egna förmågan om förändring. Vi träffas en gång i veckan.

Självhjälp till förändring av cannabisanvändning

Karolinska Institutet driver i en studie en internettjänst som kan hjälpa dig att förändra din användning av cannabis. Alla som är 16 eller äldre, har tillgång till internet och regelbundet använder cannabis kan vara med i studien. Det är frivilligt och du kan när som helst och utan förklaring avbryta ditt deltagande. Det kostar ingenting att vara med och det påverkar inte dina möjligheter till annan vård.

Anmäl ditt intresse och läs mer om studien och internettjänsten

Skilda världar

I stödgruppen Skilda värlar får du som är tonårigt barn till skilda föräldrar möjlighet att i grupp träffa andra barn i samma situation och samtala med våra behandlingsassistenter. Känns det som att du lever i två skilda världar? Är du ledsen och arg? Eller känner du skuld? Att få sätta ord på dina tankar och känslor kan hjälpa dig att må bättre. 

Vi träffas en gång i veckan i cirka två timmar vid 10 tillfällen. Vi fikar och tanken är att vi ska ha roligt även om vi pratar om svåra saker. Allt vi pratar om i stannar i gruppen. Vi har tystnadsplikt. Det är gratis att vara med i Skilda världar. 

Vuxna barn

Har du vuxit upp i ett hem med missbruk eller beroende? Den här kursen riktar sig till dig som vill prata om det i vuxen ålder. Gruppen träffas en gång i veckan under åtta veckor. Vi räknar med att gruppen startar till hösten 2017.