Familjehem

Om ditt barn av olika anledningar inte kan bo hemma kan kommunen ordna boende på familjehem.

Det finns barn och ungdomar som av olika anledningar inte kan bo kvar hemma. Då kan ett familjehem vara ett alternativ. Ett familjehem tar emot barn eller ungdomar i sitt hem för att ge dem trygghet och gemenskap. De kan bo där en kort tid eller längre, beroende på deras livssituation. Familjehem kallades tidigare för fosterhem.

Vanliga frågor

Vad behöver jag göra för att mitt hem ska bli ett familjehem?

Du kan ta kontakt med vår rekrytering så bokar vi in ett möte. Du kan antingen ringa eller maila oss via e-post, familjehemsrekryteringen@enkoping.se.

Behöver kommunen flera familjehem?

Vi har alltid behov av nya familjehem till barn i olika åldrar.

Vad betyder det att vara ett familjehem?

Det är viktigt att din familj har tid, engagemang och plats för ett barn till. Ibland kan du behöva vara hemma en stund på dagen. Det är extra viktigt i början av en placering.

Fördjupning