Familjehem

Ett familjehem handlar om att vara en helt vanlig familj som kan ge trygghet och gemenskap under en kortare eller längre tid till barn och ungdomar som inte kan bo kvar hemma.

När barn eller ungdomar av olika anledningar inte kan bo kvar hemma kan ett familjehem vara ett alternativ.

Ett familjehem tar emot barn eller ungdomar i sitt hem för att ge dem trygghet och gemenskap. De kan bo där en kortare eller längre tid beroende på livssituationen.

Familjehem kallades tidigare för fosterhem. 

Vanliga frågor

Vad betyder det att vara ett familjehem?

Det är viktigt att din familj har tid, engagemang och plats för ett barn. Ibland kan du behöva vara hemma en stund på dagen. Det är extra viktigt i början av en placering. Läs gärna vår artikel om Roger och Gunilla som har varit familjehem i tretton år.

Att vara familjehem handlar om att vara en helt vanlig familj

Vad behöver jag göra för att mitt hem ska bli ett familjehem?

Du kan ta kontakt med vår rekrytering så bokar vi in ett möte. Du kan antingen ringa eller maila oss via e-post, familjehemsrekryteringen@enkoping.se.

Behöver kommunen flera familjehem?

Vi har alltid behov av nya familjehem till barn i olika åldrar.

Fördjupning