Barn- och ungdoms­boende

Boende i familjehem eller i bostad med särskild service för barn och ungdomar med funktionsnedsättning.

Bostad med särskild service erbjuds fram till dess att gymnasieskolan upphör. Insatsen kan vara aktuell när skolan finns på annan ort än familjens bostadsort och om den unge inte på grund av sin funktions­nedsättning kan pendla. En bostad med särskild service ska vara så likt ett hem som möjligt.

I Enköpings kommun finns inga boenden för barn och unga, i de fall det blir aktuellt köper kommunen plats.

Vanliga frågor

Vad ska jag som bor där betala?

Om du har fått beviljat boende för barn och unga så får du eller dina föräldrar betala mat och hyra för boendet. Om du har egen inkomst betalar du själv.

Vad ska jag som förälder betala?

Om du har barn som är under 18 år och som får omvårdnad utanför hemmet måste du som förälder bidra till kommunens kostnader för det. Det kan till exempel vara om ditt barn bor på ett boende enligt LSS i samband med skolgång. Som förälder bidrar du med högst 1 573 kronor per månad och förälder under 2017.

Varför ska jag fylla i blanketten Beräknings­underlag?

​Om du fyller i och skickar in blanketten Beräkningsunderlag räknar vi ut vad du som förälder kan bidra med, det kan då bli mindre än 1 573 kronor per månad. Om du väljer att inte skicka in blanketten betalar du 1 573 kronor per månad. Observera att en blankett per förälder ska lämnas in även om ni är sammanboende.

Fördjupning