Daglig verksamhet

Daglig verksamhet är en meningsfull syssel­sättning utifrån dina behov och önskemål.

Daglig verksamhet är till för vuxna personer som har en intellektuell funktions­nedsättning, autism­spektrumtillstånd eller förvärvad hjärnskada i vuxen ålder. Med våra olika aktiviteter vill vi arbeta för att du ska kunna leva ett så bra liv som möjligt, öka din själv­ständighet och utveckling samt förebygga passivitet och isolering. Har du som mål att bedriva din sysselsättning på ett företag arbetar vi tillsammans för att nå det målet.

Vanliga frågor

Hur får jag daglig verksamhet?

​Det är en insats enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och du ansöker hos din biståndshandläggare.

Fördjupning