Kommu­nala pensio­närs­rådet

Enköpings kommunala pensionärsråd arbetar för en förbättrad
verksamhet och service för kommunens pensionärer.

Rådet består av en ordförande, åtta ledamöter och sju ersättare.

Rådet ligger under kommunstyrelsen och får administrativt stöd av kommunledningskontorets kansli.

Vanliga frågor

När sammanträder kommunala pensionärsrådet?

Under 2016 sammanträder Enköpings kommunala pensionärsråd 10 februari, 6 april, 18 maj, 7 september, 12 oktober och 16 november.

Vad betyder KPR?

KPR är en förkortning av Enköpings kommunala pensionärsråd.

Fördjupning