Krisbered­skap

En kris är en oväntad händelse som drabbar många människor och stora delar av samhället. Kommunen har en krisberedskap för sådana situationer. Du kan också förbereda dig själv för en kris.

Enköpings kommun har beredskap för att möta allvarliga samhällstörningar och allvarliga olyckor. Kommunen ska också informera dig om hur du kan öka din beredskap vid en kris. Mycket information om hur du kan skydda dig finns samlad på Dinsäkerhet.se. Det är en informationswebbplats från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Aktuell krisinformation finns på krisinformation.se.

Vanliga frågor

Vem ringer jag i ett krisläge?

Det finns olika nummer att lägga på minnet om du råkar ut för en kris. Om du själv ser till exempel en olycka ska du ringa 112 till SOS Alarm. Du kan också ringa 113 13, det nationella informationsnumret vid kris för att få information om allvarliga kriser. Polisen har nummer 114 14 och sjukvårdsrådgivningen har 1177. Det finns även andra journummer att ringa.

Journummer

Hur länge måste jag kunna klara mig själv vid en kris?

​Kommunen rekommenderar att du ska kunna klara dig själv i tre dygn eller 72 timmar vid händelse av en större kris. Det finns inget som säger att krisen är över efter tre dygn. Planera därför för så lång tid som just du klarar av. Din beredskap bör innefatta både mat, värme och vatten. Ta gärna del av de checklistor som finns.

Vad gör jag om det skulle bli en gasläcka i Enköping?

Det finns utförlig information att ta del av om kemikalieolyckor.

Kemikalieolyckor

Fördjupning