Vardagssäkerhet

Vi kan alla påverka vår egen säkerhet och trygghet. Här har kommunen samlat praktiska råd som hjälper dig att göra ditt hem säkert och förebygga olyckor i din vardag.

Brandsäkerhet

Det är alldeles för många människor som avlider till följd av bränder i bostaden. Det finns många förebyggande åtgärder du kan vidta för att i möjligaste mån slippa bli drabbad av en brand.

Brandskydd i hemmet (Brandskyddsföreningen)
Brandsäker bostad för alla (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap)
Räddningstjänsten i Enköping och Håbo
Agera vid brand (DinSäkerhet.se)

Insatsstatistiken visar att Enköping ligger över rikssnittet samt det regionala snittet när det gäller brand i byggnad och vi har även en högre siffra än jämförbara kommuner.

Statistiken visar att 61 procent av brand i byggnad sker i bostadshus.

Det finns enligt statistiken ingen större skillnad i sannolikheten att råka ut för brand i bostad beroende på bostadstyp och det brinner främst i tätorterna där många människor bor och/eller rör sig.

Fyrverkerier och smällare

Fyrverkerier kan orsaka allvarliga skador. Vanligast är hand- och ögonskador. Årligen skadas mellan 400 och 500 personer i fyrverkeriolyckor.

Fyrverkerier är explosiva varor och omfattas av lagstiftningen om brandfarliga och explosiva varor samt ordningslagen. Lagstiftningens mål är att brandfarliga och explosiva varor ska hanteras på ett säkert sätt.

För att få köpa, inneha, använda eller befatta dig med fyrverkerier måste du ha fyllt 18 år. Du som vuxen har ansvar för de fyrverkerier som du köper. Ger du dem vidare till en minderårig riskerar du deras hälsa och gör dig skyldig till ett brott enligt brottsbalken, som kan leda till fängelsestraff.

Tänk på riskerna med fyrverkerier. Respektera åldersgränserna, följ instruktionerna, använd inte fyrverkerier om du har druckit alkohol och skjut aldrig mot människor, djur eller byggnader.

I tätbebyggt område krävs tillstånd av polismyndigheten för att avfyra fyrverkerier. Ett tätbebyggt område är ett område med minst 200 invånare med mindre än 200 meter mellan husen. Andelen fritidsfastigheter ska vara mindre än 50 procent.

Undantaget är nyårsafton, påskafton och valborgsmässoafton då fyrverkerier får användas inom ovan nämnda område från klockan 15.00 och fram till klockan 3.00 dagen efter.

Äldres säkerhet

Det finns många goda råd att ta del av för att man som äldre kan minska risken att utsättas för till exempel brott, brand, fallskador eller skador i trafiken.
Råd och checklistor på Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps webbplats