Kommu­nens säkerhets­arbete

Kommunen arbetar aktivt och förebyggande med säkerhet för att skapa en trygg och säker miljö för kommuninvånare, anställda och andra som berörs av kommunens verksamheter.

Enköpings kommuns säkerhetsarbete ser till att säkra upp alla kommunens verksamheter kan fungera på ett tryggt och effektivt sätt utan störning. Kommunens säkerhetsarbete ska minimera skador och brott. Du kan också själv påverka din säkerhet. Många tips finns på Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps webbplats Dinsäkerhet. Du kan anmäla fel som påverkar din säkerhet till kommunen. Ett exempel kan vara ett hål i gatan när du kör bil i kommunen.

Vanliga frågor

Vad menas med att säkra en verksamhet?

Genom att analysera tillbud och olyckor, avvikelser och klagomål i de kommunala verksamheterna i Enköping letar kommunen efter det som inte fungerar bra. Med hjälp av regler och skyddsåtgärder försöker vi se till att det inte händer igen. Det kan handla om att installera brandlarm, förebygga inbrott eller att skapa bra rutiner för det dagliga arbetet.

Hur arbetar kommunen förebyggande?

Ja, kommunen arbetar förebyggande med säkerhet inom olika områden.
Riskhantering och förebyggande arbete

Hur skapar kommunen trygghet?

Ett exempel är att Enköpings kommun har en egen bevakningsbil som patrullerar i kommunen på natten. Den kontrollerar kommunens och Enköpings hyresbostäder och Ena Energi AB:s fastigheter. Den besöker också ungdomsgårdar och idrottshallar för att hålla kontakten med allmänheten. 

Fördjupning