Nu kan Enköpingsborna påverka Enköpings framtid

Publicerad 2017-03-16

Under torsdagen presenterades ett första förslag på hur Enköpings stad ska utvecklas fram till 2040. Nu ska Enköpingsborna säga sitt.

Enköpingsborna har just nu stor möjlighet att påverka hur hemstaden ska utvecklas. Kommunens plan-, mark- och exploateringsutskott beslutade under torsdagen att den fördjupade översiktsplanen för Enköpings stad ska gå ut på så kallat samråd den 27 mars–1 juni för att hämta in synpunkter.

Helhetsgrepp

Enköping växer, befolkningen ökar och nya exploatörer vill vara med och påverka staden. Därför blir den nya fördjupade översiktsplanen både intressant och angelägen för många.

– Enköping växer så det knakar. Det är inspirerande att nu få ta ett så här övergripande grepp på centralortens utveckling. Vi pekar nu ut hur staden ska växa de kommande årtiondena, säger Anders Wikman (NE), kommunalråd och ordförande i plan, mark- och exploateringsutskottet.

En hållbar stad

Begreppet hållbarhet löper som en röd tråd genom hela planen. Det handlar till exempel om att marken och byggandet ska användas så att befintlig infrastruktur kan användas vid nybyggen. I planen pekar kommunen också ut betydelsen av närhet med plats för möten och kommunal service.

– Det är en väldigt gedigen plan som även innehåller kvalificerade resonemang om såväl ekonomisk som ekologisk och social hållbarhet. Det handlar om mycket mer än att bygga hus. Det handlar om att bygga ett fungerande samhälle, säger Anders Wikman (NE).

Synpunkter från invånarna är viktiga

Enligt plan- och bygglagen ska planförslaget skickas på så kallat samråd till berörda myndigheter, grannkommuner, politiska partier och organisationer under minst två månader. Då bjuds även allmänheten in att lämna synpunkter på förslaget. Planförslaget kommer därefter att revideras för att sedan ställas ut för ytterligare synpunkter i början av 2018.

– Nu är det viktigt att så många som möjligt kommer med synpunkter i de olika samråd som planeras. Alla är välkomna att bidra i det arbetet, säger Anders Wikman (NE).

Har du frågor?

Kontakta Anders Wikman (NE), kommunalråd och ordförande i plex-utskottet.
Telefon: 0171-62 62 13

Enköpings stad från ovan.

Foto: Flygfoto