Skol­nämnden

Skolnämnden ansvarar för förskola, pedagogisk verksamhet, förskoleklass, grundskola, grundsärskola och fritidshem.

Nämnden styrs av en ordförande och
en vice ordförande samt ytterligare sju ledamöter och sju ersättare. Nämnden har ett arbetsutskott.

Skolnämnden och utbildningsnämnden har en gemensam förvaltning som heter utbildningsförvaltningen.

Vanliga frågor

När sammanträder skolnämnden?

Under 2018 sammanträder skolnämnden den 31 januari, 21 mars, 25 april, 16 maj, 13 juni, 12 september, 17 oktober, 21 november och 12 december.

Vad betyder SKN?

SKN är en förkortning av skolnämnden.

Fördjupning