Plex-utskottet

Plex-utskottet är en förkortning av kommunstyrelsens plan-, mark- och exploateringsutskott. Plex-utskottet beslutar i frågor som kommunstyrelsen överlåter till dem.

Plex-utskottet styrs av en ordförande och
en vice ordförande samt ytterligare fem ledamöter och sju ersättare.

Plex-utskottet har ingen egen förvaltning. Samhällsbyggnadsförvaltningen utför uppgifter som beslutas i plex-utskottet på kommunstyrelsens uppdrag.

Vanliga frågor

När sammanträder plex-utskottet?

Under 2017 sammanträder plex-utskottet 9 februari, 16 mars, 6 april, 11 maj, 15 juni, 7 september, 5 oktober, 2 november och 7 december.

Vad betyder plex-utskottet?

Plex-utskottet är en förkortning av kommunstyrelsens plan-, mark- och exploateringsutskott.

Fördjupning