Plex-utskottet

Plex-utskottet är en förkortning av kommunstyrelsens plan-, mark- och exploateringsutskott. Plex-utskottet beslutar i frågor som kommunstyrelsen överlåter till dem.

Plex-utskottet styrs av en ordförande och
en vice ordförande samt ytterligare fem ledamöter och sju ersättare.

Plex-utskottet har ingen egen förvaltning. Samhällsbyggnadsförvaltningen utför uppgifter som beslutas i plex-utskottet på kommunstyrelsens uppdrag.

Vanliga frågor

När sammanträder plex-utskottet?

Under 2016 sammanträder plex-utskottet 11 januari, 28 januari, 25 februari, 10 mars, 14 april, 4 maj, 16 juni, 18 augusti, 8 september, 27 oktober och 8 december.

Vad betyder plex-utskottet?

Plex-utskottet är en förkortning av kommunstyrelsens plan-, mark- och exploateringsutskott.

Fördjupning