Statistik

Kommunen kan erbjuda dig statistik om till exempel befolkning, skattesats, flyttning, byggnationer och pendling inom kommunen.

Du kan söka själv bland kommunens öppna data eller på Statistiska centralbyråns webbplats.

Öppna data är statistik från offentliga organisationer som vem som helst får använda, återanvända och distribuera. Enköpings kommuns öppna data är statistik om kommunens invånare, och du får använda den statistiken på det sätt du vill. Det kostar ingenting så länge det inte kostar kommunen någonting att ta fram datan.

Du kan använda öppen data både som privatperson och företagare, till exempel för att skapa nya tjänster som är bra för invånarna.

Vanliga frågor

Hur många bor i Enköpings kommun?

Vid slutet av år 2015 hade Enköpings kommun 41 893 invånare. Det ger en befolkningsökning på 730 personer sedan 2014. 

Var bor invånarna i Enköpings kommun?

Cirka två tredjedelar av invånarna bor i tätorterna Enköping, Haga, Grillby, Bredsand, Skolsta, Fjärdhundra, Örsundsbro, Hummelsta och Lillkyrka.  Ungefär en tredjedel bor på landsbygden.

Vad är skattesatsen i Enköping?

Total skattesats för 2016 är 33,05 procent varav 21,34 procent är skatt till kommunen och 11,71 procent till landstinget.

Fördjupning

Relaterat