Organisationsschema

Så här är kommunen organiserad från januari 2016.

Kommunens organisation

Enköpings kommuns organisation 2016

Enköpings kommuns organisation 2016