Organisationsschema

Så här är kommunen organiserad.

Kommunens organisation

Enköpings kommuns organisation