Avgifter och taxor

Vissa av kommunens verksamheter betalas delvis genom taxor och avgifter. Det innebär att du får betala för en del tjänster inom kommunen.

Kommunen har samlat alla nämndernas avgifter och taxor i ett dokument. Där hittar du bland annat avgifter för kopiering och utskrifter, plan- och bygglovstaxa, taxor för skola, avgifter för familjerådgivning och avgifter för tillsyn och sophämtning.

Vanliga frågor

Vad är maxtaxan för barn i förskola?

Maxtaxan är 1 313 kronor för det första barnet. För det andra barnet är den 875 kronor och för det tredje barnet 438 kronor. För barn nummer fyra är taxan 0 kronor.

Vilka insatser ingår i maxtaxan för vård och omsorg?

Under 2017 ingår hemtjänstavgift, kostnad för trygghetslarm, omvårdnadsavgift på boende och kostnad för platsen på korttidsboende, växelvård och trygghetsplats i maxtaxan. De kostnaderna får tillsammans inte bli mer än 2 013 kronor per månad.

Fördjupning