Historiska program för idrotten och kulturen

Publicerad 2017-03-15

Enköpings kommun har för första gången ett idrottspolitiskt och ett kulturpolitiskt program efter beslut i kommunfullmäktige.

De tioåriga programmen pekar ut riktiningen för idrotten och kulturen och ska genomsyra hela kommunens arbete.

Nu startar arbetet med intentionerna i programmen som alla förvaltningar och bolag i kommunen ska arbeta efter. Just nu pågår arbetet med att ta fram de första tvååriga handlingsplanerna kopplat till programmen.

– Äntligen har vi beslutat om långsiktiga inriktningar för idrotts- och kulturlivet. Nu vet vi vilket fokus politiken ska ha de kommande åren. Jag vill tacka alla som deltagit i våra givande dialogmöten. Nu visar vi att kommunen tillsammans med föreningslivet är nyckeln i arbetet framåt, säger Jesper Englundh (S), ordförande i upplevelsenämnden.

Idrottspolitiska programmets fokusområden

 • samverkan
 • hallar och anläggningar
 • stöd och bidrag
 • trygghet, tillgänglighet, mångfald och likabehandling
 • fysisk aktivitet och idrott i skolan
 • folkhälsa, friluftsliv och spontanidrott
 • elitidrott, idrottsturism och lägerstad.

– Programmets mål är att du i Enköpings kommun ska ha goda förutsättningar att leva ett aktivt liv hela livet. Programmet knyter ihop utvecklingen av allt positivt som just nu är på gång inom idrotts-, fritids- och föreningslivet i Enköping, säger Jimmy Wiltfalk, projektledare för det idrottspolitiska programmet.

Kulturpolitiska programmets fokusområden

 • handlingskraft
 • kulturell infrastruktur
 • tillgängliggöra kultur
 • samverkan.

– Programmet ska vara ett verktyg för handlingskraft i Enköpings kulturliv och ge möjligheter både till att uppleva kultur och att få ägna sig åt skapande. Vi vill att konst och kultur får ta mer plats i människors vardag, säger Giulia Ray, projektledare kulturpolitiska programmet.

Har du frågor?

Kontakta

Jesper Englundh (S), ordförande i upplevelsenämnden
Telefon: 0171-62 65 87
E-post: jesper.englundh@politiker.enkoping.se

Jimmy Wiltfalk, projektledare för det idrottspolitiska programmet
Telefon: 0171-62 64 49
E-post: jimmy.wiltfalk@enkoping.se

Giulia Ray, projektledare för det kulturpolitiska programmet
Telefon: 0171-62 56 43
E-post: giulia.ray@enkoping.se

Ett kollage med en man som målar och en kvinna som springer.