Förenings­bidrag

Kommunen ger stöd och bidrag till det lokala föreningslivet. Du som driver en förening kan själv söka föreningsbidrag.  

Enköpings kommun ger stöd och bidrag till det lokala föreningslivet. Idrotts-och kulturföreningar kan söka bidrag. För att få bidrag ska föreningen ha styrelse, stadgar och ha sin verksamhet i Enköpings kommun. Enköpings kommun prioriterar barn- och ungdomsverksamheter.

Vanliga frågor

Hur ansöker jag om föreningsbidrag?

​Du fyller i den blankett som passar din förenings verksamhetsområde. Du hittar blanketterna på denna webbplatsen för blanketter.

Webbplatsen för blanketter.

Finns det för kulturstipendier att söka för barn och unga?

Just nu kan du ansöka eller nominera stipendiater till Region Uppsalas (före detta landstinget) kulturstipendier för unga. Ansökan ska vara inne senast 15 februari 2017. Du kan lösa mer om stipendierna och hur du ansöker på Region Uppsalas webbplats.

Stipendier, anslag och bidrag i Region Uppsala


Hur ansöker jag om hyresbidrag för pensionärsföreningen?

​För att kunna få hyresbidrag ansöker du om hyresbidrag på denna webbplatsen för bidragsansökan.

Fördjupning