Så söker du stipendiet "Snabba slanten"

Har du en bra idé? Härligt! Tveka inte utan sök stipendiet "Snabba slanten" så kanske du kan få förverkliga din idé! 

Vad är "Snabba slanten"?

"Snabba slanten" är ett stipendium som du kan söka som går i årskurs 3 och till den dagen du fyller 20 år. Genom stipendiet kan du få stöd av gå från idé till handling. Till exempel med att få genomföra ett arrangemang eller en aktivitet.

Hur söker jag?

Du kan hämta en blankett som finns på alla fritidsgårdar och fritidsklubbar i Enköpings kommun. Eller så kan du ladda ner blanketten, skriva ut den och fylla i. Ifylld blankett lämnar du till personalen på fritidsgården eller fritidsklubben.   

Vem kan söka? 

Du som är besökare på fritidsklubb eller fritidsgård och går i årskurs tre upp till dagen du fyller 20 år. Du som bor i Enköpings kommun. Du kan söka som en person eller som en grupp.

Vad kan jag inte söka för?

Du kan inte få beviljat stipendium för aktiviteter eller arrangemang som redan finns i Enköpings kommun. Eller för arangemang där alkohol säljs. Stipendiet kan inte sökas för inköp utan ska gå till arrangemang och aktiviteter. 

Hur mycket kan man söka? 

Upp till 10 000 kronor. 

Vem beslutar om stipendierna? 

Personalen på fritidsgårdarna och fritidsklubbarna.