Enkät om Ung omsorg

Här finns en enkät som ska besvaras av dig som går i årskurs 1 på Vård- och omsorgsprogrammet i Enköping.