Elevresor

Du som går på gymnasiet kan få hjälp med skolskjuts, reseersättning och inackorderingstillägg.

Går du på Westerlundska gymnasiet och har minst sex kilometer mellan hemmet och skolan kan du få skolskjuts. Elever med skolgång i Enköping, Uppsala, Västerås och Strängnäs ska ansöka om ett UL-skolkort. Det är Bergkvarabuss som kör bussarna och UL som hanterar busskorten. Om du går på gymnasium på annan ort kan du ansöka om reseersättning eller inackorderingstillägg.


Vanliga frågor

Hur tar jag mig till skolan om bussen är inställd?

Vi ställer in bussen av säkerhetsskäl vid enstaka tillfällen under vintern. Är du under 18 år är det din vårdnadshavare som bestämmer om du behöver stanna hemma från skolan. Kommunen betalar inte ut ersättning till dig eller din vårdnadshavare om ni tar er till skolan på egen hand. Frånvaro på grund av inställd eller försenad skolskjuts räknas inte som skolk. Ta kontakt med skolan för att komma fram till hur du kan ta igen missad undervisning.

Vad gör jag om mitt skolbusskort går sönder?

Skulle kortet sluta fungera kan du få ett ”trasigt-kort-kvitto” av föraren eller tågvärden som gäller som biljett i högst sju vardagar. Därefter bör du så snart som möjligt göra en felanmälan och beställa ett ersättningskort på UL:s hemsida.

Vad gör jag om mitt skolbusskort försvinner?

Om du förlorar ditt kort förlustanmäler du det. Ett nytt kort kommer då att skickas hem till din folkbokföringsadress inom sju vardagar. Under tiden får du själv bekosta dina resor.

Fördjupning