Familje­daghem

I ett familjedaghem arbetar en dagbarnvårdare i sitt eget hem med en grupp barn i åldern 1–6 år. Här kan du ansöka om familjedaghem eller se vilka familjdaghem som finns i kommunen. 

Familjedaghemmet ska stimulera barnets utveckling och lärande och erbjuda barnet en trygg omsorg.  

Dagbarnvårdarna arbetar i arbetslag där tre till fyra dagbarnvårdare ingår. Dagbarnvårdarna samarbetar med barnen i grupper. I grupperna lär barnen känna varandra och alla dagbarnvårdarna.

I Enköpings kommun finns både kommunala och fristående familjedaghem. Du kan önska vilket familjedaghem ditt barn ska gå i.

Vanliga frågor

Varför har jag fått en faktura eller en återbetalning på barnomsorgavgiften 2014?

​För att avgiften för ditt barns plats i förskola, pedagogisk omsorg eller fritidshem ska bli rätt, jämför utbildningsförvaltningen varje år dina inkomstuppgifter med Skatteverkets uppgifter. Om uppgifterna avviker gör vi en justering. Hushåll som har betalat för låg avgift 2014 kommer att få en extra faktura. Hushåll som har betalat för hög avgift 2014 kommer att få tillbaka pengar.

Om den årliga inkomstjämförelsen

Vad är maxtaxan i förskola och pedagogisk omsorg?

Från och med den 1 januari 2017 är maxtaxan är 1 362 kronor för det första barnet. För det andra barnet är den 908 kronor och för det tredje barnet 454 kronor. För barn nummer fyra är taxan 0 kronor.

När måste jag senast ansöka om en plats?

​Din ansökan måste ha kommit in senast fyra månader före önskat startdatum för att vi ska kunna garantera en plats.

Fördjupning

Relaterat