Tidtabeller och kartor

I tidtabellerna ser du när bussen startar och vid vilka håll­platser den stannar. Kartorna visar vilken sträcka bussarna kör.

Tidtabeller för grundskolorna och gymnasiet

Tidtabellerna för 2017/2018 kommer i slutet av sommaren

Bergvretenskolan

Fjärdhundraskolan


Grillbyskolan

 

Hummelstaskolan

 

Korsängsskolan

 

Lillkyrkaskolan

 

Munksundsskolan

Rombergaskolan

 

Skolstaskolan

 

S:t Ilianskolan

 

Westerlundska gymnasiet

Örsundsbroskolan

 

Kartor