Tidtabeller och kartor

I tidtabellerna ser du när bussen startar och vid vilka håll­platser den stannar. Kartorna visar vilken sträcka bussarna kör.

Tidtabeller för grundskolorna och gymnasiet

Tiderna i tidtabellerna är inte exakta utan visar ungefär när bussen stannar vid en hållplats.

Bergvretenskolan

Intur (pdf, 195.9 kB)

Hemtur (pdf, 339.1 kB)

Fjärdhundraskolan

Intur (pdf, 193.6 kB)

Hemtur (pdf, 279.6 kB)

Grillbyskolan

Intur (pdf, 191.7 kB)

Hemtur (pdf, 190.9 kB)

Hummelstaskolan

Intur (pdf, 193.1 kB)

Hemtur (pdf, 193.3 kB)

Korsängsskolan

Intur (pdf, 196 kB)

Hemtur (pdf, 340.3 kB)

Lillkyrkaskolan

Tidtabeller för regionbussar finns på UL:s webbplats

Intur (pdf, 193.7 kB)

Hemtur (pdf, 279.8 kB)

Munksundsskolan

Tidtabeller för regionbussar finns på UL:s webbplats

Rombergaskolan

Intur (pdf, 189.3 kB)

Hemtur (pdf, 190.5 kB)

Skolstaskolan

Intur (pdf, 191.4 kB)

Hemtur (pdf, 192.6 kB)

S:t Ilianskolan

Intur (pdf, 925.7 kB)

Hemtur (pdf, 635 kB)

Westerlundska gymnasiet

Tidtabell

Örsundsbroskolan

Intur (pdf, 195.2 kB)

Hemtur (pdf, 280.4 kB)

Kartor


Buss 10 (pdf, 2.2 MB)

Buss 12 (pdf, 6.8 MB)

Buss 14 (pdf, 2 MB)

Buss 15 (pdf, 1 MB)

Buss 31 (pdf, 233.6 kB)

Buss 32 (pdf, 4.6 MB)

Buss 34 (pdf, 1.2 MB)

Buss 35 (pdf, 1.7 MB)

Buss 36 (pdf, 1.1 MB)

Buss 37 (pdf, 2.5 MB)

Buss 38 (pdf, 2 MB)

Buss 39 (pdf, 2.5 MB)

Buss 42 (pdf, 3.1 MB)

Buss 51 (pdf, 1.4 MB)

Buss 52 (pdf, 4.1 MB)

Buss 53 (pdf, 1.9 MB)

Buss 55 (pdf, 1.6 MB)

Buss 56 (pdf, 1.7 MB)

Buss 59 (pdf, 2.1 MB)

Buss 61 (pdf, 3.3 MB)

Buss 62 (pdf, 1.7 MB)

Buss 63 (pdf, 5.5 MB)

Buss 64 (pdf, 1.5 MB)

Buss 65 (pdf, 2.9 MB)

Buss 70 (pdf, 2.2 MB)

Buss 71 (pdf, 4.3 MB)