ENaT

ENaT är en central verksamhet som drivs av utbildningsförvaltningen i Enköpings kommun. Syftet är att stimulera intresset för teknik och naturvetenskap.

ENaT är en central verksamhet som drivs av utbildningsförvaltningen i Enköpings kommun. Verksamheten vänder sig till alla lärare och elever i åldersgruppen 6-15 år och syftet är att stimulera intresset för teknik och naturvetenskap. ENaT är gratis att använda för alla grundskolor i Enköpings kommun. Skolbesöken sker under i förväg bestämda veckor. Skolans storlek avgör antalet dagar.

Aktuellt

Nu kan du alltid låna temalådor om våra enklaste och mest populära teman.

Läs mer

Om ENaT

ENaT erbjuder olika teman inom ämnesområdena naturvetenskap och teknik. Varje besök startar med en gemensam planering några veckor före besöket. Skolans ENaT-representant är sammankallande till det mötet. Den gemensamma planeringen gör att läraren kan lägga upp sin undervisning så att vårt besök blir en del av en helhet för eleverna.

I alla teman arbetar vi med delar av det centrala innehållet i teknik och de naturvetenskapliga ämnena i Lgr 11. Vi vill att läraren planerar in våra teman som en del i sin pedagogiska planering. Vårt arbetssätt ger eleverna möjligheter att träna på de förmågor som kunskapskraven anger.

Vår verksamhetsplan

Upptäckarlust och nyfikenhet i fokus

Våra teman utgår från lärarnas och elevernas behov av att ställa frågor. Alltså en pedagogik som utgår från upptäckarlust och nyfikenhet.

Vi vill också inspirera till mer experimentell undervisning som en del av det entreprenöriella lärandet.

Ett klassbesök tar en halv eller hel dag, beroende på vilket tema det gäller och önskemål från skolan. Besöket sker på skolan i ett vanligt klassrum. Nästan all utrustning som behövs för temat har ENaT med sig. Om det behövs ytterligare material är det noga uttryckt i körschemat för dagen och är saker som oftast redan finns på skolan som papper, lim och saxar.

Vi besöker dig på din skola

Våra kontaktuppgifter

Fördjupning

Teknik och natur

Resurscentrum biologi

Resurscentrum fysik

Resurscentrum kemi

Resurscentrum teknik

DINO Skolverket

NT-stöd Skolverket

Hur det funkar – ta dig tid att titta runt