Fritidshem

På ett fritidshem kan barnet vara före och efter skoldagen och på loven.

Fritidshemmet är till för barn i åldern 6–12 år. Om du arbetar eller studerar kan ditt barn vara på fritidshemmet före och efter skoldagen samt på loven.

Fritidshemmet spelar en viktig roll i ditt barns lärande. Enligt skollagen ska fritidshemmet erbjuda barnet en meningsfull fritid och vara ett stöd i utvecklingen. Lek, skapande och fysisk aktivitet får stort utrymme.

Det finns fritidshem på alla de kommunala grundskolorna och på de flesta fristående grundskolorna.  

Vanliga frågor

När kommer fakturan för juni månads fritidsplats?

Barnomsorgsfakturorna för juni 2017 är några dagar försenade på grund av ett systemfel. Detta gäller både förskola och fritidshem. Det är inget fel på fakturorna när de kommer, det är bara själva utskicket från systemet som har blivit försenat. Fakturorna skulle ha nått mottagarna första veckan i juni men når mottagarna i mitten av juni.

Varför har jag fått en faktura eller en återbetalning på barnomsorgavgiften 2015?

​För att avgiften för ditt barns plats i förskola, pedagogisk omsorg eller fritidshem ska bli rätt, jämför utbildningsförvaltningen varje år dina inkomstuppgifter med Skatteverkets uppgifter. Om uppgifterna avviker gör vi en justering. Hushåll som har betalat för låg avgift 2015 kommer att få en extra faktura. Hushåll som har betalat för hög avgift 2015 kommer att få tillbaka pengar.

Om den årliga inkomstjämförelsen

Hur får jag veta om mitt barn har fått en plats?

När det finns en plats får du meddelande via sms, e-post eller post.

Fördjupning