Förskole­klass

Det år som barnet fyller sex år kan det börja i förskoleklass. Förskole-klassen fungerar som en övergång mellan förskolan och grundskolan.

Förskoleklassen ska stimulera barnets utveckling och lärande och förbereda barnet för fortsatt utbildning. I förskoleklassen kombineras förskolans och grundskolans arbetssätt och metodik. Lek och skapande är viktiga delar i verksamheten.

Förskoleklassen är inte obligatorisk. Du väljer om ditt barn ska delta. 

I Enköpings kommun finns både kommunala och fristående förskoleklasser. Du kan önska vilken förskoleklass ditt barn ska gå i.

Vanliga frågor

Om jag väljer en förskoleklass utanför mitt upptagningsområde får jag då en plats i grundskolan där?

​Om du har valt en förskoleklass utanför ditt så kallade upptagningsområde, innebär inte det att barnet får en plats i en grundskola i samma område. När det är dags för barnet att börja grundskolan placeras barnet med automatik i den skola som tillhör upptagningsområdet där barnet är folkbokfört. Du kan ansöka om att få byta till en skola utanför upptagningsområdet. Där får barnet gå om det finns plats.

Kan jag besöka skolorna innan jag ansöker om plats i förskoleklass?

Ja det kan du. De flesta skolor har öppet hus under våren. Se tiderna för öppet hus.

Vad händer om jag inte gör ett aktivt val av förskoleklass?

​Om du inte gör ett aktivt val av förskoleklass, placeras inte barnet i förskoleklass. Förskoleklass är inte obligatorisk. Du som vårdnadshavare väljer om ditt barn ska delta eller inte. För tydlighetens skull vill vi att du i e-tjänsten Skolval meddelar oss att barnet inte ska gå i förskoleklass.

Fördjupning