Förskole­klass

Det år som barnet fyller sex år ska det börja i förskoleklass. Förskole-klassen fungerar som en övergång mellan förskolan och grundskolan.

Förskoleklassen ska stimulera barnets utveckling och lärande och förbereda barnet för fortsatt utbildning. I förskoleklassen kombineras förskolans och grundskolans arbetssätt och metodik. Lek och skapande är viktiga delar i verksamheten.

Förskoleklassen har tidigare varit en frivillig skolform, även om de absolut flesta barn har gått där. Från hösten 2018 blir förskoleklass obligatorisk. Det betyder att alla barn ska delta om det inte finns särskilda skäl som talar emot. 

I Enköpings kommun finns både kommunala och fristående förskoleklasser. Du kan önska vilken förskoleklass ditt barn ska gå i.

Vanliga frågor

Kan jag besöka skolorna innan jag ansöker om plats i förskoleklass?

Ja det kan du. De flesta skolor har öppet hus under våren. Se tiderna för öppet hus.

Vad händer om jag inte gör ett aktivt val av förskoleklass?

​Ditt barn erbjuds placering i en skola nära hemmet enligt Enköpings kommuns upptagningsområden. Det sker genom ett brev hem till er under skolvalsperioden i början av året. Om du inte gör något aktivt val av annan skola i vår e-tjänst får ditt barn den plats som vi erbjudit. 
Du behöver dock söka fritidsplats aktivt om du vill ha det för ditt barn. 

Får barnet gå kvar i förskola/pedagogisk omsorg om det inte ska gå i förskoleklass?

​Nej, du som förälder kan inte välja att barnet ska gå kvar i förskola eller pedagogisk omsorg istället för i förskoleklass.

Fördjupning