Ferie- och lovskola

Ferie- och lovskola erbjuds i de kommunala grundskolorna till elever i årskurs 6–9 som har svårt att nå kunskapsmålen i engelska, svenska, matematik, SO eller NO.

I ferie- och lovskolan får du träna på det som du behöver. Flera lärare finns till hands för att hjälpa dig. Undervisningen anpassas efter dina behov. 

Du anmäls till ferie- eller lovskola enligt överenskommelse med din mentor och vårdnadshavare. 

Lovskola ordnas på sportlovet, påsklovet och höstlovet på din grundskola om det behövs . Det är rektorn som beslutar om behovet finns. Ferieskola ordnas alltid på sommarlovet på en av kommunens grundskolor.

Vanliga frågor

Kan betyget ändras efter ferie- eller lovskola?

​Betyget kan endast ändras om eleven går i årskurs 9. Om eleven uppvisar kunskaper som motsvarar ett högre betyg så kan betyget ändras. Det är endast legitimerad lärare i samråd med rektor som kan ändra betyget.

Serveras lunch?

​Du får lunch under skoldagen.

Får jag skolskjuts?

​Om du normalt har skolskjuts får du ett busskort på ferie- eller lovskolans första dag.

Fördjupning