Svenska för invandrare (Sfi)

En utbildning i Sfi ger dig grundläggande kunskaper i det svenska språket och hur Sverige fungerar.

Sfi i Enköping håller till i Komvux lokaler på Korsängsgatan 12.

Du får lära dig att förstå, tala och skriva svenska, träna svenskt uttal och läsa olika typer av texter.

Vanliga frågor

Vem får delta i Sfi?

Du får delta i Sfi om du är vuxen (från och med 1 juli det år du fyller 16 år), saknar grundkunskaper i svenska och är folkbokförd i Enköpings kommun.

Vem ansvarar för Sfi?

Kommunen ansvarar för att du som har rätt till Sfi och bor i kommunen får börja utbildningen inom tre månader från att du ansökt.

Vilka grundläggande värden vilar Sfi på?

Sfi ska vila på grundläggande värden som uttrycks i läroplanen för de frivilliga skolformerna, Lpf 94. Utbildningen ska enligt läroplanen "gestalta och förmedla människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta".

Fördjupning