Ansök till styr- och reglerspecialist på Yrkeshögskolan

Utbildningen till styr- och reglerspecialist riktar sig främst till dig som har minst 12 månaders yrkeserfarenhet från del inom VVS-området. Nästa utbildning startar: 2017-09-04, (15 obligatoriska utbildningsträffar).

 


Sista ansökan: 2017-06-15
Utbildningen startar: 2017-09-4

Din ansökan skall innehålla vår ansökningsblankett, personbevis för studier, kopior av betyg, arbetsgivarintyg, samt övriga dokument som du vill åberopa i ansökan och skickas till Yrkeshögskolan per post.

Yrkeshögskolan i Enköping
Linbanegatan 12
745 34 Enköping

Skickar du din ansökan rekommenderat så måste du ange mottagare Monica Eriksson.

Information

Monica Eriksson, administratör
Telefon: 0171-62 50 76, E-post: monica.eriksson@enkoping.se

Behörighet

Till denna utbildning krävs grundläggande behörighet för yrkeshögskolestudier samt minst betygsnivå G alt. E (GY 2011) eller motsvarande samlade kunskaper från gymnasiekurserna:

  • Praktisk ellära, 100p
  • Mät- och styrteknik, 100p
  • Systemuppbyggnad, 100p
  • Kyl- & värmepumpsteknik, 100p
  • Luftbehandling, 100p
  • Ventilationsteknik -injustering, 100p

Förvärvsarbete

  • Minst 12 månaders dokumenterad arbetslivserfarenhet från del/delar av El- och/eller VVS-branschen. (Omfattning; minst 20 tim/v, halvtid)
  • Eller uppvisande av intyg på/praktiska test som visar likvärdiga teoretiska och praktiska kunskaper.
  • Inneha minst B-körkort

Studiefinansiering

Yh-utbildningar är studiemedelsberättigade hos CSN med samma regler som för högskola och universitet.

Antagning

Urvalet görs tillsammans med representanter från ledningsgruppen/näringslivet och utbildningsanordnaren för YH i Enköping. Arbetslivserfarenheter, betyg och utbildning inom ämnesområdet värderas sammantaget under processen. Antagningsbesked skickas ut så fort som möjligt efter att ansökningstiden har avslutats. Utbildningen erbjuder 25 stycken studieplatser.