Vintervägar

Under vintersäsongen ska du kunna använda vägarna trots snö och halka. De ska därför plogas och sandas. 

Under vintersäsongen arbetar kommunen tillsammans med entreprenörer och Trafikverket för att vägarna i Enköping ska kunna användas trots snö och halka. För att din vardag ska kunna fungera så bra som möjligt trots vädret sätter vi in alla resurser som vi har. Plogningen på din gata kan ändå dröja. Det kan gå lite snabbare om vi hjälps åt. Om gatorna är fria från parkerade bilar när ett snöväder kommer kan vi ploga snabbare och bättre.  

Vanliga frågor

Vem plogar hos mig?

​Om du bor i en tätort är det kommunen som plogar eller företag som plogar åt oss.

Varför är det inte plogat hos mig?

​Det kan bero på att vi har varit tvungna att ta andra platser först. Det kan också bero på att det står för många bilar ute i gatan. Då kommer vi inte fram med plogbilen ordentligt. När det har kommit snö är det viktigt att så få bilar som möjligt står parkerade på gatorna.

Vem plogar ni hos först?

I arbetet med snöröjningen har vi gjort en prioriterad ordning. Den utgår från vilka vägar som används mest och vem som verkligen måste ha plogat först. Först plogar vi vägar till sjukhus och äldreboenden. Skolor ligger också högt upp på listan, liksom de stora genomfartslederna. Vi vet också att gång- och cykelvägar används mycket oavsett väder. Därför plogar och sandar vi dem så fort vi kan.

Fördjupning