Vägarbeten

Kommunen ansvarar för de flesta av vägarna inom tätorterna. Du kan se på kartan och läsa i texten vilka vägarbeten som nu är aktuella.

Fannalundsvägen (tidigare Tallbacksvägen) stängs av

Fannalundsvägen kommer att vara avstängd för trafik från och med 27 november till och med den 8 december. P grund av förseningar har arbetet fått skjutas upp till 8 december. Nya va-ledningar ska anslutas till de befintliga va-ledningarna som ligger mitt i Fannalundsgatan. Trafiken kommer att hänvisas via Litslenavägen och Ekenkällsgatan till Fannalundsgatan/Tallbacksvägen.

Gång och cykelväg i centrum avstängd

Den 22 november startar ett schaktarbete i gång- och cykelvägen längs Tullgatans förlängning. Arbetet beräknas ta två veckor.

Busshållplats renoveras på Kungsgatan

Busshållplatsen vid Munksundskällan på Kungsgatan tillgänglighetsanpassas. Arbetet startar 6 november och beräknas vara klart 8 december. Ena körfältet kommer vara avstängt och väjningsplikt mot mötande trafik gäller. Tillfälliga busshållplatsen flyttas cirka 75 meter närmare Kungsbron och kommer stå mitt emot kommunhuset.

 

Ledningsarbete i centrala Enköping

Ett ledningsarbete kommer ske på Källgatan, från Eriksgatan till Östra Ringgatan. Arbetet startar med att korsningen Eriksgatan-Källgatan grävs upp för att sedan fortsätta mot Östra Ringgatan. Arbetet beräknas starta 13 november och det är osäkert på hur länge arbetet kommer att pågå.

 

Trafikverkets arbeten i området

På Trafikverkets webbplats finns information om de vägarbeten de ansvarar för, till exempel väg 55.