Vägarbeten

Kommunen ansvarar för de flesta av vägarna inom tätorterna. Du kan se på kartan och läsa i texten vilka vägarbeten som nu är aktuella.

Ny busshållplats på Västerleden

Vi kommer att bygga en timglasbusshållplats på Västerleden strax söder om Enköpingsån. Västerleden kommer att vara avstängd för genomfartstrafik. Arbetet startar 2 oktober och beräknas vara klart 13 november.

Vägen vid ån i Örsundsbro stängs av

Från torsdag 12 oktober klockan 20.00 till fredag 13 oktober klockan 05.00 kommer en del av Enköpingsvägen i Örsundsbro vara avstängd. Ett anläggningsarbete kommer att ske vid avsmalningen norr om ån och innan korsningen Nysätravägen/Uppsalavägen.

Renovering av träd – väg stängs av tillfälligt

Från 9 oktober och cirka två veckor framåt kommer vi renovera träd och buskytor mellan Fannagatan, Hejaregatan, Litslenavägen och JP Johanssons gata. Under arbetet kommer parkeringen vid Fanna köket vara avstängd och under vissa tider även en del av Fannagatan.

Trafikverkets arbeten i området

På Trafikverkets webbplats finns information om de vägarbeten de ansvarar för, till exempel väg 55.