Gång- och cykelvägar

För dig som vill gå eller cykla finns särskilda vägar. De ska vara trygga, framkomliga och avskilda från biltrafik. Upptäcker du fel på våra gång- och cykelvägar kan du göra en felanmälan till kommunen.

För att du som vill gå eller cykla ska kunna göra det sköter kommunen de gemensamma gång- och cykelvägarna. Där ska det finnas bra vägar och fungerande belysning.

På trottoarerna i tätbebyggda områden är det fastighetsägaren som ska se till att de som vill gå kan göra det utan problem.

Vanliga frågor

När tar ni upp sanden?

Vi prioriterar gång- och cykelvägar, och började ta upp sanden från dem i slutet av mars. Eftersom vädret styr när vi kan vara ute och ta upp sand, kan vi inte säga när vi är i ett visst område eller en viss ort. På sidan enkopings.se/sandinfo kan du se i vilken turordning vi tar upp sanden.

När lagar ni gatlyktan som är trasig?

Först måste vi veta vilken gatlykta det handlar om. Hör gärna av dig till oss och anmäl felet. Vi kontaktar sedan Vattenfall som ska laga den inom 35 dagar. Är det ett större område som saknar belysning kommer vi ut så fort vi kan.

Vad gör kommunen för att belysningen på gång- och cykelvägarna ska bli bättre?

​Vi bygger hela tiden ut belysningen på gång- och cykelvägarna i kommunen. I första hand bygger vi ut belysningen där det behövs mest och vid de stråk som används mest.  

Fördjupning