Gång- och cykelvägar

För dig som vill gå eller cykla finns särskilda vägar. De ska vara trygga, framkomliga och avskilda från biltrafik. Upptäcker du fel på våra gång- och cykelvägar kan du göra en felanmälan till kommunen.

För att du som vill gå eller cykla ska kunna göra det sköter kommunen de gemensamma gång- och cykelvägarna. Där ska det finnas bra vägar och fungerande belysning.

På trottoarerna i tätbebyggda områden är det fastighetsägaren som ska se till att de som vill gå kan göra det utan problem.

Vanliga frågor

När tar ni upp sanden?

Vi prioriterar gång- och cykelvägar, och började ta upp sanden från dem i slutet av mars. Eftersom vädret styr när vi kan vara ute och ta upp sand, kan vi inte säga när vi är i ett visst område eller en viss ort. På sidan enkopings.se/sandinfo kan du se i vilken turordning vi tar upp sanden.

När lagar ni hålet i gatan?

Det blir alltid hål i gator och cykelbanor efter vintern. När vi har tagit upp sanden efter vintern lagar vi hålen. Är det ett stort och djupt hål lagar vi det så fort som möjligt. Du får gärna anmäla hål i gatan till oss.

Varför har ni tagit bort övergångsställen?

Sverige har sedan år 2000 en lag som innebär att alla fordonsförare ska släppa fram personer som vill gå över en väg vid ett övergångsställe. Idag stannar många bilförare för att släppa fram vid övergångsställen. Tyvärr är det också många som inte stannar. På gator med liten trafik har vi därför tagit bort övergångsställen eftersom de som vill gå över vägen kan komma över gatan ändå. På gator med mer trafik har vi tagit bort de övergångsställen som ligger tätt. Det gör att bilisterna blir mer uppmärksamma på de övergångsställen som finns kvar.

Fördjupning