Värme­pumpar

Om du är intresserad av att skaffa en bergvärme-, jordvärme- eller sjövärmepump måste du ansöka om tillstånd från kommunen.

Vill du installera en värmepumpsanläggning måste du ansöka om tillstånd.

Skicka in ansökan i god tid innan du planerar att börja installera pumpen. Handläggningstiden kan vara upp till sex veckor efter att vi har fått in en komplett ansökan.

Du måste anlita en certifierad brunnsborrare och en certifierad kylfirma.

Om du tar en gammal oljetank ur bruk, måste du anmäla till kommunen att du avinstallerar den.

Vanliga frågor

Vad måste jag skicka in när jag ansöker om tillstånd för värmepump?

Du behöver skicka in en ifylld ansökningsblankett och en situationskarta. Information om vad situationskartan behöver visa finns tillsammans med ansökningsblanketten.

Vad behöver jag tänka på när jag placerar ut min energibrunn eller jordvärmeanläggning?

​Om du borrar för bergvärme är det viktigt med skyddsavstånd. Du ska ha minst 20 meter till grävd vattenbrunn, 30 meter till borrad vattenbrunn, 20 meter till andra energibrunnar och 30 meter till avloppsanläggning.

Dessutom gäller för jordvärme 20 meter till enskild vattentäkt och 10 meter till avloppsanläggning.

Vem får hjälpa mig att borra och installera värmeanläggningen?

Du måste anlita en certifierad brunnsborrare och en certifierad kylfirma som installerar din värmepumpsanläggning. På webbplatserna SP Certifiering och INCERT finns information om utfärdade certifikat och kontaktuppgifter. Ett installationsföretag kan ofta hjälpa till med både ansökan och kontakter med brunnsborrare.

Fördjupning

Relaterat