Värme­pumpar

En värmepump överför värme från en kall till en varm plats. Om du är intresserad av att skaffa en bergvärmepump, jordvärmepump eller sjövärmepump måste du söka tillstånd hos kommunen.

Vill du installera en värmepumpsanläggning för att utvinna värme ur mark, ytvatten eller grundvatten måste du söka tillstånd. Skicka in ansökan minst sex veckor innan du planerar att börja installera pumpen. Du måste anlita en certifierad brunnsborrare för uppgiften. Har du en gammal oljetank som du tar ur bruk måste du anmäla det till kommunen.

Vill du ha energirådgivning kan du kontakta kommunens energirådgivare. Läs mer under "Vanliga frågor".

Vanliga frågor

Vem kan jag kontakta för klimat- och energirådgivning?

Vill du ha energirådgivning och har du funderingar kring energideklarationer, energiförbrukning eller planerar du att förnya din värmeanläggning så kan du konatakta vår energirådgivare. Det är kostnadsfritt.

Kontakta Ida Lethenström på e-postadressen ida.lethenstrom@enkoping.se

Var får jag inte installera berg- eller ytjordvärme

Inom kommunens inre vattenskyddsområde är det normalt inte tillåtet att installera berg- eller ytjordvärme. Inom det ytre vattenskyddsområdet finns även vissa restriktioner som kan försvåra en ansökan. Du bör även kontrollera om marken där du planerar att borra eller gräva är förorenad. Detta kan du göra via kommunens karttjänster.

Vad händer om jag inte ansöker om tillstånd?

Om du installerar en anmälningspliktig värmepumpsanläggning utan tillstånd från kommunen måste du betala 3 000 kronor.

Fördjupning

Relaterat