Värme­pumpar

En värmepump överför värme från en kall till en varm plats. Om du är intresserad av att skaffa en bergvärmepump, jordvärmepump eller sjövärmepump måste du söka tillstånd hos kommunen.

Vill du installera en värmepumpsanläggning för att utvinna värme ur mark, ytvatten eller grundvatten måste du söka tillstånd. Skicka in ansökan minst sex veckor innan du planerar att börja installera pumpen. Du måste anlita en certifierad brunnsborrare för uppgiften.

Om du tar en gammal oljetank ur bruk, måste du anmäla till kommunen att du avinstallerar den.

Vanliga frågor

Vad måste jag skicka in när jag ansöker om tillstånd för värmepump?

Bifoga en tydlig karta (i svart/vitt) som visar var bostadshus, vattentäkter, avloppsanläggning, värmepump, borrhål och kollektorslang (i mark) finns och deras avstånd till närmaste vattentäkt och avlopp.

Hur får jag tag på en karta och hur fyller jag i den?

Kontakta kommunen så kan vi hjälpa dig att ta fram en karta. Här finns ett exempel på hur du kan fylla i kartan:

Exempel på karta (pdf, 148.3 kB)

Vem får hjälpa mig att borra?

Du måste anlita en certifierad energibrunnsborrare som installerar din värmepumpsanläggning. På Sitacs webbplats finns information om utfärdade certifikat och kontaktuppgifter. Ett installationsföretag kan ofta hjälpa till med både ansökan och kontakter med brunnsborrare.

Fördjupning

Relaterat