Radon

Radon är en radioaktiv gas som kan finnas i marken eller i äldre hus. Hos kommunen kan du beställa mätdosor och provtagningspaket för att kontrollera om du har radon i ditt hus eller i marken som du äger. 

Misstänker du att det finns radon i hushållsvattnet kan du hämta provtagningspaket hos kommunen. Du tar provet själv och skickar in det till analysföretaget. Kostnaden för analysen betalar du sedan till analysföretaget.

Misstänker du radon i hemmet kan du beställa mätdosor (spårfilmsdosor) av kommunen. Med dem kan du mäta radonhalten i inomhusluften. Det är viktigt att mäta halten i minst två månader under perioden oktober till april.

Kontakta kommunen om du vill beställa provtagningspaket eller mätdosor.

Vanliga frågor

Vad är radon?

Radon är en radioaktiv gas som förekommer naturligt i marken. Den kan även förekomma i byggnadsmaterial, främst blåbetong. Blåbetong producerades och användes som byggmaterial i hus från år 1929 fram till år 1975.

Är radon farligt?

Långvarig exponering för radon ökar risken att drabbas av lungcancer. Risken är större ju högre radonhalten är i luften.

Vad gör jag om jag har radon i huset eller marken?

Du kan kontakta en konsult som har specialistkompetens inom området. På Svensk radonförenings webbplats finns en lista med konsulter. Listan är dock inte komplett då det endast är föreningens medlemmar och övriga kursdeltagare som betalar en årsavgift som står med på listan. 

Svensk radonförenings webbplats

Fördjupning