Pågående vattenarbeten

Arbete på Ågatan

Fredagen den 24 mars uppstod en mindre vattenläcka på Ågatan. Läckan är lagad men vi behöver slutföra lite arbete på måndag som kommer att påverka trafiken.

 

Arbete på Eriksgatan.

Vi ska ansluta vatten och avlopp till kvarteret Fältskären. Därför behöver vi stänga av Eriksgatan för genomfartstrafik.

Avstängning börjar den 15 mars och pågår i en dryg vecka.