Pågående vattenarbeten

Just nu pågår ett arbete för att laga en vattenledning under Enköpings ån. Vi har därför stängt en del av Eriksgatan för trafik och gående. Vi räknar med att arbetet blir klart i början på juni.