Kommunalt vatten och avlopp

Kommunen ger dig rent dricksvatten i kranen och renar vattnet som du spolar ner i avloppet. Ska du ansluta till kommunalt vatten och avlopp behöver du skicka in en förfrågan till kommunen.  

I Enköping kommer den största delen av det kommunala dricksvattnet från grundvattnet i Enköpingsåsen. Det vattnet går ut i ledningarna utan behandling. När du har använt vattnet till disk, tvätt eller toalett ska det renas. Är du kopplad till det kommunala nätet renas vattnet på reningsverket. Har du ett eget avlopp behöver du ha en egen anläggning för att rena vattnet.

Vanliga frågor

Hur hårt är vattnet i Enköping?

Enköping har ett hårt dricksvatten. Det beror på att trakten har kalkrik jord och berggrund. Hårdhetsgraden (dH) är mellan 9 och 17 beroende på var du bor. Hårt vatten kan i längden påverka kopparledningar och hushållsmaskiner. Därför är det bra att ha plastledningar om det är möjligt.

Är det hårt vatten överallt i Enköping?

​Nej, de områden som får sitt vatten från Västerås och Håbo har inte hårt vatten. Det gäller Bredsdal, Ekolsund och Sävsta.

Ska jag avhärda?

Du kan ha en egen avhärdare till ditt dricksvatten. Då förändras hårdhetsgraden i vattnet och vattnet blir mjukare. Det finns för- och nackdelar med att avhärda vattnet. Den tydligaste effekten är att porslin och köksmaskiner får mindre kalkavlagringar från vattnet. 

Fördjupning