Beställa andra kartor

Vi ka också hjälpa till att ta fram andra kartor. Kontakta kommunen så hjälper de dig med det.

Primärkarta

Primärkarta är en storskalig karta som redovisar grundläggande förhållanden på och i marken. Den visar fastighetsgränser, byggnader, vägkanter, staket, enstaka träd samt höjder. Den finns både i analog och digital form. Primärkartan finns i Enköping, Grillby, Lillkyrka, Fjärdhundra, Hummelsta, Skolsta, Hjälsta, Ekolsund samt i Örsundsbro.

Grundkarta

Grundkarta är ett utdrag ur primärkartan vid ett visst tillfälle. Grundkartan används exempelvis som underlag för detaljplaner. Kartan innehåller samma information som primärkartan men kompletteras med information från eventuella tidigare detaljplaner inom området. I en grundkarta finns alltid höjdinformation redovisad.

GIS-tjänster

 GIS-tjänster (Geografiska Informations System) vilket innebär att vi kan ta fram specialkartor som presenterar olika analyser och undersökningar. Exempelvis kan vi visa på kartan var strandlinjen har gått under årens lopp.

Ortofoton

Ortofoton är skalriktiga flygfotografier i färg som finns tillgängliga över hela kommunen. Tätorterna fotograferades så sent som 2014 och är därför högaktuella. Ortofoton kan med fördel kombineras med andra digitala kartor för att ge ytterligare information om det aktuella området. Exempelvis kan ortofoton kombineras med fastighetsgränser.