Kart- och mättjänster

Vänd dig till kommunen om du vill beställa kartor, flygbilder, utstakningar och lägeskontroller.

Kommunen hjälper dig med utstakning och lägeskontroll samt tar fram lov- och nybyggnadskartor vid bygglov. Du kan beställa flygbilder och andra specialkartor för att planera din tomt eller kanske bara ha för att dokumentera en plats som är viktig för dig. Du kan få ut kartor som visar fastighetsgränser, byggnader, staket, enstaka träd och höjder. Du kan också få fram flygfotografier i färg. Alla kartor som du beställer från kommunen kan du få i olika dataformat eller utskrivet på vanligt papper.

Vanliga frågor

Vad gäller på min tomt?

​Har du rättsliga frågor om en fastighet ska du kontakta Lantmäteriet i Uppsala län. Det kan handla om avstyckningar, lagfarter, servitut eller inteckningar. Lantmäteriet finns på plats i Kommunhuset tisdagar klockan 9.00-16.00.

Vad är en lovkarta?

​En lovkarta ska du beställa om du bor i en tätort. Kartan visar var på tomten det redan finns byggnader. Den visar var du inte får bygga något (så kallad prickmark) och anslutande vägar.

Vad är en nybyggnadskarta?

En nybyggnadskarta ska du beställa om du söker bygglov för att bygga nytt. Kartan innehåller bland annat fastighetsgränser, höjdinformation, befintliga vägkanter och anslutningspunkter för vatten och avlopp (VA). Den innehåller även planbestämmelser för aktuell fastighet och information om servitut.

Fördjupning