Länkar till myndigheter

Här hittar du länkar med information om grundvattnet.

Dessa myndigheter har gått ut med uppmaningar till att spara på vattnet:

Sveriges geologiska undersökning, SGU, är myndigheten för frågor om berg, jord och grundvatten i Sverige. De har följt vattennivåerna noga och ser väldigt låga grundvattennivåer i östra Sverige. Varje månad presenterar de en karta som presenterar grundvattennivåerna i landet.

Havs- och vattenmyndigheten

Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut, SMHI

Jordbruksverket

Livsmedelsverket

Länsstyrelserna. Läs på Länsstyrelsen Upplands län.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB

Naturvårdsverket

Skogsstyrelsen