Hur spara kommunen på vattnet? 

Kommunen försöker hitta sätt att spara på vattnet.

Fastigheter

Just nu byter vi ut kranar och duschar till sensorstyrda och snålspolande. Då rinner inte vattnet i onödan. Vi kommer även att byta ut packningar i kranar. Vi kommer inte tvätta våra fordon lika ofta.

Bevattning av fotbollsplaner

70 % av fotbollsplanerna vattnas redan idag med vatten som inte är kommunalt dricksvatten. Det vattnet är framförallt åvatten från Enköpingsån och Örsundaån.

På de planer som vattnas med kommunalt dricksvatten har vi minskat antalet vattningar.

Vattenläckor

Vi arbetar ännu mer aktivt med att leta efter läckor och laga dem.

Parkerna

Träd, parker och blommor bevattnas så lite det bara går. Får vi ett bevattningsförbud kommer vi att sluta vattna sommarblommorna och delar av parkerna. Träden behöver mest vattnas i början. Samtidigt är träden väldigt betydelsefulla för miljön i staden eftersom de bidrar till att ta upp föroreningar i luften.

Vi sparar på vattnet ändå:

  • Vi ställer in automatbevattningarna så att de bara vattnar en gång i veckan.
  • I rondellerna och i till exempel Rådhusgården kommer vi att ställa in droppbevattning så att det bara vattnas efter behov.
  • Drömparken vattnas en gång per vecka med spridare och under en kortare tid.
  • Nyplanterade träd vattnas en gång i veckan med vattensäckar. De gör att vi kan minska på vattningen.
  • Vi kommer inte att tvätta våra fordon och redskap lika ofta. Parkmöblerna kommer endast tvättas när det behövs.

Vi håller på att undersöka vilken teknisk utrustning som krävs och om det är möjligt att kunna använda vatten från Enköpingsån.