Enskilt vatten och avlopp

Ditt enskilda vatten och avlopp ansvarar du själv för. Kommunen kan ge råd om du ska testa ditt dricksvatten. Ska du byta ut eller installera ett avlopp måste du ansöka om tillstånd. 

Har du egen brunn är det viktigt att du har ett bra dricksvatten. Livsmedelsverket rekommenderar att du gör ett test minst vart tredje år. Då får du reda på om vattnet innehåller till exempel bakterier, arsenik, uran, fluorid, radon, nitrit eller mangan. Ett vattenanalys-paket kan du beställa från ett godkänt, kontrollerat laboratorium.

Ska du byta ut ditt gamla avlopp eller installera ett nytt måste du få tillstånd från kommunen. Det gäller både vattenklosett (WC), bad-, diskvatten och tvättvatten (BDT). Du måste också ha tillstånd om du ska installera en förmultnings- eller förbränningstoalett.

Vanliga frågor

Hur går en vattenprovtagning till?

Du beställer hem ett analyspaket. När du är klar skickar du i väg provflaskorna för analys. Vid vissa laboratorier kan du hämta och lämna flaskorna själv. Det är bra om kommunen får veta resultatet. Skriv vår e-postadress, miljo.byggnadsforvaltningen@enkoping.se, som kopiemottagare på följesedeln när du beställer dricksvattenanalys.

Vem ska jag kontakta för frågor om vattenprovet?

Vid eventuella frågor om vattenprover och vattenanalyser ska du i första hand kontakta laboratoriet.

Hur beställer jag slamtömning?

Slamtömning beställs av VafabMiljö som hanterar all slamtömning i Enköpings kommun.

Fördjupning